Szybki Zwrot nie trafionego produktu lub rozmiaru podyktowane jest czasami pośpiechem lub błędem przy zamówieniu ale to nic pomożemy . Zaprzaszamy do kontaku

SKLEP ONLINE – ZASADY ZWROTU/WYMIANY

Jeśli zakupione rzeczy nie spełniają Twoich oczekiwań, możesz w ciągu 14 dni dokonać ich zwrotu lub wymiany. Po upływie w/w terminu nie ma możliwości wymiany ani zwrotu towaru. W celu szybkiej realizacji oba procesy zostały uproszczone. Dlatego prosimy o postępowanie zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Zwracany lub wymieniany towar musi pozostać w stanie niezmienionym. Oznacza to, że musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Towar musi być dobrze zabezpieczony, opakowanie owinięte folią bądź papierem.

 

 1. Wypełnij drukowanymi literami dołączony do zamówienia FORMULARZ WYMIANY/ZWROTU TOWARU.
 2. Zapakuj produkt/-y, które chcesz zwrócić. Możesz użyć opakowania, w którym otrzymałeś zamówienie.
 3. Koniecznie dołącz potwierdzenie dokonania zakupu, np. paragon lub faktura.
 4. Odeślij produkt/-y na poniższy adres:
  SALONIK DLA PUPILA
  ul. Dr. E. Warmińskiego 20
  85-054 Bydgoszcz
  z dopiskiem „E-SKLEP"
  W ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas paczki, dokonamy wymiany towaru lub zwrotu należności na numer konta wskazany przez Ciebie w formularzu.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Każdemu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia:
  a. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,

  b. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,

  c. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,

  d. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Pozostałe przypadki, w których nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zostały opisane w regulaminie sklepu internetowego.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę tj.: Marlenę Owczarzak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SALONIK DLA PUPILA MARLENA OWCZARZAK, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: ulica Dr. Emila Warmińskiego 20, 85-054 Bydgoszcz, NIP: 9670725678, REGON: 340311834:
  a. w formie papierowej na adres Sprzedawcy:  ul. Dr. Emila Warmińskiego 20,
  b. drogą elektroniczną na adres: salonikpupila@o2.pl.

 4. Klient może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu sklepu internetowego. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a także nie stanowi warunku do prawidłowego odstąpienia od umowy przez Klienta.

 5. Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wystarczy poinformować o odstąpieniu, przed upływem wskazanego terminu.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. Odstąpienie od umowy przez Klienta, jest równoznaczne z uznaniem umowy za niezawartą.
 2. Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 3. Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem przez Sprzedawcę wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym sklepie internetowym). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 4. Sklep internetowy wstrzymuje się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru towaru.
 5. Klient proszony jest o zwrot towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu na adres: ulica Dr. Emila Warmińskiego 20, 85-054 Bydgoszcz.
 6. Klient zobowiązany jest ponieść jedynie bezpośrednie koszty dostarczenia towaru.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.